SKRYTA slow design

Vi gör profilskapande lampor av textilt spillmaterial, material som redan tillverkats och som riskerar att förbrännas. Det kan vara både konsumtionsspill eller från industriell tillverkning, vilket innebär en tidskrävande insamling och sortering. Momenten är många innan materialet är klart att användas.

Våra lampor är inte vilka lampor som helst. De har inte bara sparat in på jordens resurser utan har också bidragit till att skapa harmoni under tillverkningsprocessen. Tillverkningen sker i samarbete med Göteborgs Stadsmissions arbetsträning. Den hantverksmässiga produktionen bidrar till att skapa arbetsro, balans och inspiration. Och den stärkande känslan att vara del av något.

SKRYTA – Illuminating waste

För att komma i kontakt med oss maila: info@skryta.se